Zapytania ofertowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Aby zapoznać się z poszczególnymi zapytaniami, prosimy przejść do kolejnych artykułów.

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - Zakup laptopów; zakup oprogramowania do j. angielskiego; zakup drukarki; zakup projektora